Tools
Language

Điều Kiện và Điều Khoản Khuyến Mãi Tiền Thưởng Nạp Tiền 100% cho Casino

Reference Number: AA-00369 Last Updated: 12/01/2019 12:18 78 Rating/ 9 Voters Was this article helpful?Was this article helpful?Was this article helpful?

Hãy nạp tiền lần đầu tiên và nhận thưởng cho Casino!

Thể Lệ Chương Trình:

Hãy nạp tiền lần đầu tiên và nhận thưởng cho Casino!


*ĐIỀU KIỆN:

 1. Tiền Thưởng Nạp Tiền cho Casino chỉ áp dụng cho các tài khoản với tiền tệ CNY, MYR và VND.

 2. Để tham gia chương trình khuyến mãi, khách hàng cần phải điền mã khuyến mãi trên trang đăng ký tài khoản.

 3. Áp dụng cho Lần nạp tiền Đầu Tiên đối với khách hàng đăng ký tài khoản lần đầu.

 4. Khách hàng chỉ có thể tham gia Một (1) khuyến mãi tại một thời điểm. Để tham gia khuyến mãi khác, khuyến mãi đang tham gia bắt buộc phải hoàn tất hoặc đã được hủy.

 5. Tài khoản của bạn sẽ được tự động nhận tiền thưởng sau khi hoàn tất Nạp Tiền Lần Đầu Tiên. Tiền Thưởng và Tiền Nạp được dùng để tính thưởng phải hoàn tất yêu cầu xoay vòng cược 30 lần trước khi bạn được phép Rút Tiền. Số tiền nạp không được dùng vào khuyến mãi được tính là MỘT (1) lần xoay vòng cược.

 6.       Ví dụ: Khách hàng A tham gia chương trình Tiền Thưởng Nạp Tiền, và nạp lần đầu VND1,500,000.

  • Tiền thưởng: VND1,500,000 x 100% = tối đa là VND1,000,000
  •   
  • Số tiền nạp được dùng để tính thưởng: VND1,000,000/100% = VND1,000,000
  •   
  • Số tiền nạp không được dùng trong khuyến mãi: VND1,500,000 – VND1,000,000 = VND500,000
  •   
  • Muốn rút tiền, trước hết người chơi A phải hoàn tất yêu cầu đặt cược:
  •    
        (VND1,000,000 + VND1,000,000) x 30 + VND500,000 = VND60,500,000.

 7. Rút Tiền sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP khi khuyến mãi đang chạy, trừ khi yêu cầu đặt cược được hoàn thành hoặc khuyến mãi bị hủy. Khi hủy khuyến mãi, tiền thưởng và toàn bộ tiền thắng cược (NẾU CÓ) sẽ bị hủy.

 8. Lần nạp tiền tiếp theo sẽ được tính là MỘT (1) lần xoay vòng cược.

 9. Chỉ những cược đặt vào Casino Trực Tiếp (Sòng bài Live) và Trò Chơi Casino mới được tính là hợp lệ vào yêu cầu đặt cược.

 10. Cược Hoàn Tiền, cược Vô Hiệu, cược Hòa không được tính vào yêu cầu đặt cược cho khuyến mãi Casino này.

 11. Điều khoản và Điều kiện khuyến mãi chung được áp dụng.

View in other languages:


Cơ cấu Khuyến Mãi

 1. Mã khuyến mãi: CAS15
  Thời gian khuyến mãi: Từ 23:59 (GMT -4) ngày 30 tháng 11 2019 đến 23:59 (GMT -4) ngày 31 tháng 12 2019
  Chỉ áp dụng cho: Trung Quốc, Malaysia, và Việt Nam.
  Khuyến mãi: 100% số tiền nạp lần đầu lên đến mức tối đa theo quy định của loại tiền bạn chọn.
   CNY
   MYR VND
   200.00 200.00
   1,000,000.00
      
  Copyright © SBOBET.com. All rights reserved.